Saler

Tøltrider-salene under finnes nå som demosaler!!

Du kan nå bestille demosal av alle Tøltrider-salene med bom, og få tilsendt en sal eller to du kan få testet ut skikkelig. Du bestiller bare salen under her, betaler frakt pluss et gebyr på kr. 1.000,-. Dette gebyret består av en leie og et depositum på kr. 500,- hver. Du mottar salen, prøver den på hesten din noen turer, og har 4 dager på deg til dette. Salen prøves slik du ønsker det - med eller uten underlag, med stigbøyleremmer på inn- eller utiden av salkappen. Etter 4 dager returneres så salen i den stand du fikk den. Er den møkkete, skal den vaskes/tørkes av, og eventuelt smøres med fett om det er nødvendig.

Salen returneres så til oss, og depositumet på kr. 500,- tilbakebetales når vi ser at salen/saltrekket er i like god stand som når du fikk det, og at fristen er overholdt. Bestiller du en ny sal fra oss, trekker vi både depositumet og leien på totalt kr. 1.000,- av summen på ny sal.

Max to saler pr. forsendelse.

Enklere blir det ikke å prøve saler!