Ridehjelmer

Fra 1. januar 2018 skal en ridehjelm, for å være godkjent i konkurransesammenheng, være CE-merket samt være godkjent etter EN1384/2017 standard, eller ha en overgangsmerking type VG1, som ikke har noen øvre tidsbegrensning når det gjelder godkjenning.

Alle Uvex og Back On Track Ridehjelmer i butikken er CE-merket og har VG1 godkjenning.

 

NB! I henhold til forsikringsselskapenes bestemmelser skal man som hovedregel bruke en ridehjelm etter godkjent standard for at forsikringen skal være gjeldende.